PLÁNOVANÉ AKCE

Krajská výstava Kladno (5.8.2017)

Krajská výstava Louny  (10.9.2017)

Oblastní  výstava Praha-Džbán (30.9.2017)

Pejskiáda Kladno  (12.8.2017)